ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА ЗА ПРЕВОДАЧИ

(попълва се на кирилица)
Име: *
Адрес: *
Телефон:*
дом.:
служ.:
моб.:
Факс:
E-mail: *
можете да посочите повече от един
ICQ:
Skype:
Образование:
(Моля посочете учебното заведение, издало дипломата и придобитата специалност)
Други документи за владеене на език:
Компютърна грамотност:
(отлична, мн. добра, добра, начинаещ, не използвам компютър)
Персонален компютър:  
World    
Excel    
Използвам допълнителни софтуерни продукти:
Преводачески софтуер:
Интернет:    
Работите ли като заклет преводач? По език/езици:
от година:
към агенция:
Допълнителен език:
Предпочитана област за превод:
Работен капацитет (стр./ден):
Извършвате ли експресни преводи
(до 2, 4, 6, 12 часа)?
Извършвате ли устни преводи?
- консекутивен превод:
- симултанен превод:
Тарифи за превод:
Стандартни документи: лв./обикновени лв./експресни
Други документи: лв./обикновени лв./експресни
Специализиран превод: лв./обикновени лв./експресни
Имате ли Булстат:

 

ДЕКЛАРАЦИЯ: Декларирам, че давам съгласието си за обработка на попълнените в този формуляр лични данни, съгласно Закона за защитата на личните данни *.

 

  
 * Отбелязаните със звездичка полета са задължителни за попълване.

 

 

Благодарим ви, че попълнихте формуляра ни.
Ако кандидатурата ви бъде одобрена ще се свържем с вас.